Privacy

De Stichting Eindexamenlijn hecht veel waarde aan de privacy van de mensen die een vraag, opmerking op klacht bij ons indienen. Gegevens zullen uiterst zorgvuldig behandeld worden en nooit zonder toestemming aan derden worden doorgespeeld. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting geregistreerd is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). De telefonisten die de klachten aannemen als de lijn geopend is, alsmede de personen die deze klachten zullen bekijken en afhandelen, krijgen van tevoren een training over hoe zij met privacy-gevoelige gegevens om moeten gaan. Ook tekenen zij van tevoren een privacyverklaring. De Stichting acht het belangrijk dat alle vragen en opmerkingen gehoord worden en dat de klager zich beschermd weet als het om zijn of haar gegevens gaat.
Geplaatst door Redactie
24 maart 2010