Geschiedenis

De stichting Eindexamenlijn is in 2010 opgericht met de brede doelstelling om de kwaliteit van het centraal schriftelijk eindexamen in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Dat betekent echter niet dat de stichting weinig ervaring heeft. De stichting is ontstaan uit de continuering van een sinds 2000 lopend initiatief op www.eindexamens.nu om examenkandidaten te informeren over hun examens. Op deze website worden ook al sinds datzelfde jaar vragen en opmerkingen van examenkandidaten verzameld. In die periode is de website een fenomeen geworden en hebben kandidaten er stoom kunnen afblazen,en zijn de verzamelde gegevens gebruikt in de normeringsvergaderingen van de examenmakers (CITO en CEVO (tegenwoordig CvE)), waarin wordt bepaald op welke manier de cijfers van de kandidaten berekend gaan worden. Ook is er altijd veel zorg besteed om scholieren met individuele problemen op hun school te helpen deze op te lossen. Tijdens de examenperiode van 2009 hebben examenkandidaten 89.328 keer gebruikgemaakt van de mogelijkheid om op hun examen te reageren.

De stichting eindexamenlijn is echter niet alleen een onderdeel van een website of alleen de continuering van een bestaande mogelijkheid. Allereerst is het voor de stichting van belang om veel meer uit de verzamelde gegevens te halen en daarmee de reacties duidelijker te laten spreken. De stichting zal zich als vanzelfsprekend tot het uiterste inspannen om examenkandidaten te helpen, maar haar doelstelling is breder. Daartoe zal zij ook meer met de verzamelde gegevens doen in het kader van (statistische)analyse en bredere kwaliteitscontrole. Ook zal zij dit jaar een zelfde reactiemogelijkheid creëren voor docenten.

Het bestuur (tevens de oprichters) van de stichting voelen zich allemaal nauw betrokken bij het onderwijs en in het bijzonder bij het belang van het centraal eindexamen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Alle oprichters hebben een lange geschiedenis van betrokkenheid bij het centraal schriftelijk eindexamen, teruggaand tot 1999. Haar leden zijn bijvoorbeeld lang betrokken geweest bij eerdere (niet onder de vlag van de stichting georganiseerde) versies van de eindexamenlijn en op allerlei andere vlakken betrokken geweest in het onderwijsveld.
Geplaatst door Redactie
24 maart 2012