Doelstellingen

Klachten zijn er in vele vormen en maten. De afgelopen tien jaar heeft uitgewezen dat klachten zich grofweg splitsen in drie categorieen; klachten omtrent de inhoud van een examen, klachten over fouten in de organisatie vóór, tijdens of na een examen, en klachten over fouten in de examens zelf. Bij de Eindexamenlijn krijgt de melder de keuze om door middel van geprecodeerde antwoorden aan te geven waar de klacht over gaat. Dit kan via internet, of via de telefoon op het nummer 085 27 37 300. Via de telefoon heeft de telefonist nog de mogelijkheid om de benodigde details met betrekkeing tot de klacht te vragen. De eerste categorie klachten kan via internet of telefonisch worden ingediend, de tweede en derde moeten uiteindelijk altijd met een referentienummer worden bevestigd via de telefoon.

De eerste categorie klachten is vooral van belang na de examenperiode wanneer alle klachten verzameld worden, en per vak en niveau wordt geanalyseerd hoe het betreffende examen dat jaar verlopen is. Uit deze categorie, zullen de relevante aandachtspunten per vak en niveau worden gelicht om deze aan de examenmakers en andere partijen in het onderwijsveld voor te leggen. Doordat de examenlijn al enkele jaren draait kan de stichting door een serie statistische verwerkingen snel achterhalen waar de pijnpunten liggen in vergelijking met voorgaande jaren.

De tweede categorie vergt directe actie. Klachten omtrent de organisatie van een examen omvatten veel verschillende problemen. De temperatuur, inrichting of plaats van de examenruimte, de surveillanten, geluidsoverlast en voorbereiding op het examen zijn slechts enkele voorbeelden van klachten die in deze categorie vallen. Deze categorie dient telefonisch bevestigt te worden zodat de telefonisten op de hoogte zijn van een dergelijk probleem. Zij zullen dan contact opnemen met de verantwoordelijke voor de examens binnen de betreffende school en samen met de school proberen een passende oplossing te vinden. Uiteraard wordt er in zo'n geval discreet omgegaan met de gegevens van de klager.

De derde categorie verlangt ook een snelle reactie. Doorgaans zijn de scholieren zelf, of de surveillant, de eerste die een fout ontdekken in een examen. Wanneer een fout wordt geconstateerd en aan ons wordt doorgegeven is er bij de Stichting Eindexamenlijn de benodigde vakkennis in huis om na te gaan of er inderdaad sprake is van een fout. Als dit zo is wordt dit doorgegeven aan de examenmakers en, mits binnen redelijk termijn, kunnen er aanpassingen komen op het correctievoorschrift. Elke kandidaat krijgt dan bijvoorbeeld alle punten, meerdere antwoorden mogen goed gerekend worden of een vraag telt niet mee.

Kortom, tijdens de examenperiode staat de Eindexamenlijn klaar om alle vragen en opmerkingen zo goed mogelijk te verwerken om zo bij te dragen aan verbeteringen aan de examens. Zo krijgt elke scholier een eerlijk, waardig en betrouwbaar examen.
Geplaatst door Redactie
23 september 2012